สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย DD CAPITAL สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือรีไฟแนนซ์

สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทั้งมือหนึ่ง และมือสองในประเทศไทย ทำงานต่างประเทศ อยากมีบ้านในไทย สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ เรื่องเงิน เรื่องบ้าน เรื่องเอกสาร เรื่องง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็ตาม(ดอกเบี้ยปัจจุบันเฉลี่ยตลอดสัญญา 3.75% ไม่ต้องย้ายแบงค์,ไม่มีค่าปรับชำระปิดก่อน3ปี) (ทำงานอยู่ต่างประเทศ อยากขอสินเชื่อที่ประเทศไทย มีขั้นตอนอย่างไร )

ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อคนไทยในต่างประเทศ กู้บ้านในไทย ทั้งมือหนึ่ง และมือสองทั่วประเทศไทยทุกจังหวัด

 1. บ้านเดี่ยว
 2. ทาวน์เฮ้าส์
 3. อาคารพาณิชย์
 4. คอนโด ห้องชุด
 5. ต่อเติมที่อยู่อาศัย
 6. รีไฟแนนซ์

วงเงินกู้

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95-100% (เต็ม)
 • สูงสุดผ่อนไม่เกิน 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 70 ปี

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบ้านแลกเงินจำนองบ้านในเมืองไทย ตอบสนองทุกความต้องการ ใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามใจคุณ

สินเชื่ออเนกประสงค์

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทำงานต่างประเทศ อยากมีบ้านในไทย

 1. เพื่อทำธุรกิจส่วนตัว
 2. ต่อเติมบ้านหรือสร้างบ้านหลังใหม่
 3. ชำระหนี้
 4. ลงทุนในหรือต่างประเทศ

วงเงินกู้

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 70% (หลักประกันต่างจังหวัด)-80% (หลักประกันกรุงเทพปริมณฑลและหัวเมือง)
 • สูงสุด ไม่เกิน 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 70 ปี
 • หลักประกัน ที่อยู่อาศัยทุกชนิด
 • ระยะเวลาดำเนินการรวม 60 วันทำการ (เฉพาะการยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปี (เต็ม) 70 ปี
 • ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

รายได้ 43,000 บาทขึ้นไป (ก่อนหักภาษีหรือค่าใช้จ่าย)

พนักงาน

 • อายุงานขั้นต่ำ 1 ปี (นับรวมที่ทำงานเดิม)
 • อายุงานณ. ที่ทำงานปัจจุบันต้องมากกว่า 6 เดือนหรือต้องผ่าน Probation แล้ว
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 23 ปีเต็ม – ไม่เกิน 70 ปี
 • ไม่ต้องมีรายได้หรือทำงาน
 • คนในครอบครัวเท่านั้น (บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หรือพี่น้อง)

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อพนักงานประจำ

เอกสารส่วนตัว

 1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรปชช สำเนาทะเบียนที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล

เอกสารด้านรายได้

พนักงาน

 1. สัญญาจ้างงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 2. สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
 3. เสตทเม้นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 4. ใบเสียภาษี (Tax Return) 1 ปี
 5. ใบเงินสะสมเพื่อการเกษียณ (Pension ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 1. สัญญาจะซื้อจะขาย (ลงนามผู้ซื้อ-ผู้ขาย)
 2. โฉนดหลักประกันหน้า-หลัง (ทุกหน้า)

ประมาณการค่าใช้จ่ายธนาคาร

 1. ค่าประเมินราว 3,210 บาท
 2. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 3. ประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าหลักประกัน
 4. ค่าจดจำนองกรมที่ดิน 1% ของวงเงินกู้
 5. ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (ผ่อนกับธนาคาร)

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

 1. ค่าอนุมัติสินเชื่อ 2.5% ของเงินกู้ หรือไม่เกิน 95,000 บาท(ราคาบ้านน้อยกว่า 10,000,000 บาท / คิด 1.5% ของเงินกู้หรือไม่เกิน 200,000 บาท(ราคาบ้านตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป)
 2. ค่ามัดจำ5,000.- บาทการันตีเมื่อบริการ Preapprove (2.1กรณีอนุมัติไฟนอลจะนำไปหักออกจากค่าดำเนินการ  2.2แต่หากไม่อนุมัติการันตีคืนเงินเต็มจำนวน 5,000.-บาท 2.3หากลูกค้ายกเลิกก่อนอนุมัติไฟนอลไม่คืนเงินมัดจำ)
 3. ค่าดำเนินการจะถูกเรียกเก็บหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนขอสินเชื่อ หลังจากที่ได้อนุมัติเท่านั้น
 4. ค่าใช้จ่ายแปลเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่นค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารเป็นภาษาไทยต่อราย 4-5พันบาท พร้อมประทับตรารับรองโดย สถาบันที่มีใบอนุญาติจากรัฐบาล
 5. ลูกค้าชำระค่าอนุมัติสินเชื่อ เมื่อได้รับใบอนุมัติหรือรายละเอียดอนุมัติ หรือสัญญาเงินกู้
อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ DD CAPITAL สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ >>