สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ (บ้านแลกเงิน) DD CAPITAL สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์

สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ (บ้านแลกเงิน) สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศกู้เงินสดเอนกประสงค์โดยใช้บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ฯลฯ ของตนเองหรือครอบครัวที่ไทยจำนองธนาคารนำเงินสดใช้ได้ทุกวัตถุประสงค์โดยไม่ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ให้ยุ่งยาก (ดอกเบี้ยปัจจุบันเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.99% ต่อปี และเป็นธนาคารอินเตอร์แบงค์แห่งเดียวในไทยที่ให้สินเชื่อนี้กับคนไทยในต่างประเทศ)

ไม่ต้องเสียเงินก่อน

ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินก่อน ไม่เก็บค่าดำเนินการใดๆจนกว่าไฟนอลอนุมัติ ด้วยขั้นตอน 1.วิเคราะห์สินเชื่อ 2.เช็คเครดิตบูโร 3.ปรับปรุงเครดิตบูโรที่ไทยให้ 4.ยื่นอนุมัติสินเชื่อไฟนอล (ระยะเวลารวม 60 วันทำการ)

ใช้เอกสารในต่างประเทศขอสินเชื่อได้

ใช้เอกสารในต่างประเทศขอสินเชื่อ

ไม่จำเป็นต้องบินกลับไทย

ทุกขั้นตอนสินเชื่อจนถึงโอนกรรมสิทธิ์ทำได้ในประเทศที่คุณอยู่อาศัยไม่ต้องบินกลับไทยมอบอำนาจได้ทุกขั้นตอน มีระยะหลังอนุมัติถึงโอนกรรมสิทธิ์หรือจำนอง 60 วัน(ต่ออายุได้อีก 1 เดือน)

ไม่มีค่าดำเนินการก่อนอนุมัติ

สอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าไฟนอลอนุมัติ ไม่เก็บเงินให้คุณสูญเปล่าใดๆโดยไม่ได้สินเชื่อ

วิเคราะห์สินเชื่อก่อนตัดสินใจ

สามารถขอรับข้อมูลก่อนตัดสินใจ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้วิเคราะห์สินเชื่อน่าเชื่อถือ

ใช้ผู้วิเคราะห์สินเชื่อน่าเชื่อถือทั้งทีม ประสบการณ์กว่า 20 ปี สินเชื่อธนาคาร 3 แห่ง ของประเทศไทย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ (บ้านแลกเงิน) อเนกประสงค์ทุกความต้องการ ต่อเติมบ้าน สร้างบ้าน หรือชำระหนี้

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปี (เต็ม) 70 ปี
 • ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

รายได้ 43,000 บาทขึ้นไป (ก่อนหักภาษีหรือค่าใช้จ่าย)

พนักงาน

 • อายุงานขั้นต่ำ 1 ปี (นับรวมที่ทำงานเดิม)
 • อายุงานณ. ที่ทำงานปัจจุบันต้องมากว่า 6 เดือนหรือผ่าน Probation (ผ่านทดลองงาน)
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 23 ปี – ไม่เกิน 70 ปี
 • ไม่ต้องมีรายได้หรือทำงาน
 • คนในครอบครัวเท่านั้น (บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พี่น้อง)

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อพนักงานประจำ

เอกสารส่วนตัว

 1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรปชช สำเนาทะเบียนที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล

เอกสารด้านรายได้

พนักงาน

 1. สัญญาจ้างงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 2. สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
 3. เสตทเม้นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 4. ใบเสียภาษี (Tax Return) 1 ปี
 5. ใบเงินสะสมเพื่อการเกษียณ (Pension ถ้ามี

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

 1. ค่าอนุมัติสินเชื่อ 2.5% ของเงินกู้ หรือไม่เกิน 95,000 บาท(ราคาบ้านน้อยกว่า 10,000,000 บาท / คิด 1.5% ของเงินกู้หรือไม่เกิน 200,000 บาท(ราคาบ้านตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป)
 2. ค่ามัดจำ5,000.- บาทการันตีเมื่อบริการ Preapprove (กรณีอนุมัติไฟนอลจะนำไปหักออกจากค่าดำเนินการ  แต่หากไม่อนุมัติการันตีคืนเงินเต็มจำนวน 5,000.-บาท แต่หากลูกค้ายกเลิกก่อนอนุมัติไฟนอลไม่คืนเงินมัดจำ)
 3. ค่าดำเนินการจะถูกเรียกเก็บหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนขอสินเชื่อ หลังจากที่ได้อนุมัติเท่านั้น
 4. ค่าใช้จ่ายแปลเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่นค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารเป็นภาษาไทยต่อราย 4-5พันบาท พร้อมประทับตรารับรองโดย สถาบันที่มีใบอนุญาติจากรัฐบาล
 5. ลูกค้าชำระค่าอนุมัติสินเชื่อ เมื่อได้รับใบอนุมัติหรือรายละเอียดอนุมัติ หรือสัญญาเงินกู้

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ >>